G.M.F.W. Bestuur


De Coördinatie Commissie van het G.M.F.W. bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, en een secretaris. Zij worden tijdens de ledenvergadering voorgesteld en vervolgens wordt hun kandidatuur al dan niet door de vergadering bekrachtigd. In principe worden zij voor drie jaar gekozen; na die tijd kunnen zij herkozen worden; zie voor meer details het reglement.
Iedere aanvraag voor financiële ondersteuning dient bij het bestuur te worden ingediend. Op deze pagina stelt het bestuur zich voor.GERARD ALBERTS Gerard Alberts
Secretaris van het Landelijk Werkcontact is dr. G. Alberts. Hij is verbonden aan de Katholieke Universiteit Nijmegen als secretaris van de interfacultaire werkgroep Wetenschap & Samenleving. Zijn proefschrift, Jaren van berekening, behandelt de toepassingsgerichte intitiatieven van de Nederlandse wiskundigen in de jaren 1940 en 1950 in relatie tot de quantificatie in de Nederlandse cultuur. De geschiedenis van het wiskundig modelleren heeft zijn blijvende belangstelling.
Gerard Alberts is daarnaast betrokken in verschillende onderzoeksprojecten op het gebied van de geschiedenis van de informatie-technologie.
E-mail adres: g.alberts@bw.kun.nl.

Teun Koetsier
dr. ir. T. Koetsier is voorzitter van het Landelijk Werkcontact en daarnaast werkzaam aan de Vrije Universiteit te Amsterdam bij de vakgroep Wiskunde & Informatica. Zijn werkgebied betreft met name de geschiedenis van de mathematisering van de mechanica in de negentiende eeuw.
E-mail adres: teun@cs.vu.nl.
TEUN KOETSIER Bij 35 graden Celsius

HARM JAN SMID Harm Jan Smid
Dr. H.J. Smid is momenteel de penningmeester van het G.M.F.W. Hij is werkzaam als universitair docent aan de T.U. Delft, onder andere belast met onderwijs aan de lerarenopleiding wiskunde. Harm Jan Smid promoveerde in 1997 op een proefschrift getiteld: Een onbekookte nieuwigheid? Invoering, omvang, inhoud en betekenis van het wiskunde-onderwijs op de Latijnse en Franse scholen 1815-1863. Hij is vooral geïnteresseerd in de geschiedenis van het wiskunde-onderwijs en het gebruik van de geschiedenis van de wiskunde in het onderwijs.
E-mail adres: h.j.smid@its.tudelft.nl.