VERWIJZINGEN

Op deze pagina vindt u met een korte inhoudsopgave een aantal verwijzingen naar pagina's waar informatie te vinden is die voor G.M.F.W. leden mogelijk interessante informatie bevat. Wanneer u een pagina treft die nog niet in deze lijst voorkomt, maar daar naar uw mening wel op thuishoort, dan wordt u vriendelijk verzocht daarvan melding te maken middels een electronisch bericht. Vergeet u daarbij niet het volledige adres van de pagina te vermelden en eventueel aan te geven waarom die pagina interessant kan zijn. Verwijzingen naar de eventuele pagina's van de leden zijn in de ledenlijst opgenomen, tenzij die van dermate veel belang zijn dat ze ook hier een plaats verdienen. Beslissing over het al dan niet opnemen van een verwijzing wordt door de redactie van deze pagina genomen.
Verwijzingen naar de pagina's van de instituten waar de leden van het G.M.F.W. werkzaam zijn, staan vermeld op de pagina met instituten.

GEMMA FRISIUS
Een afbeelding van de Friese arts / wiskundige Gemma Frisius (1508-1555).


Index


Geschiedenis van de wiskundeMaatschappelijke functie van de wiskundeTijdschriften op Internet

Verwante organisatiesHandige verwijzingen