logo mededelingen

G.M.F.W. Mededelingen


G.M.F.W. Mededelingen verschijnen ongeveer twee maal per jaar, en bevatten informatie die van belang kan zijn voor onderzoekers en geinteresseerden op het gebied van de geschiedenis en maatschappelijke functie van de wiskunde. Daarnaast verschijnt er eens in de paar jaar een grote Nieuwsbrief. Meer informatie over de doelstellingen van het GMFW staan in het reglement.
Wanneer u een bijdrage of mededeling hebt die u in de mededelingen of nieuwsbrief wilt laten opnemen, dan kunt u een electronisch bericht sturen naar gmfw@sci.kun.nl met als onderwerp: nieuwsbrief. Overige opmerkingen en mededelingen kunt u richten aan het bestuur (zie pagina bestuur). Inschrijving kan via het aanmeldingsformulier: u ontvangt de nieuwsbrief dan automatisch wanneer u in Nederland of België woont. Anders krijgt u bericht wanneer de nieuwe nieuwsbrief beschikbaar is.
De mededelingen en nieuwsbrieven zijn via Internet beschikbaar sinds begin 1998. De meest recente berichten staat steeds bovenaan; oudere exemplaren vindt u verder naar onder. Alleen de genummerde stukken zijn daadwerkelijk aan de leden verzonden; de overige berichten werden via de electronische post bekend gemaakt. In de post aan de leden worden zo veel mogelijk en voor zover (nog) relevant de reeds eerder via deze pagina beschikbaar gestelde berichten meegestuurd. Welke berichten precies werden meegestuurd is bij iedere zending aangegeven. De uitgebreide ledenlijst die in de Nieuwsbrief is opgenomen wordt niet via Internet beschikbaar gesteld.

Index