G.M.F.W. Mededelingen
Colloquium-aankondiging

Dit bericht werd op 21 november verzonden aan alle leden van wie op dat moment een electronisch postadres bekend was.
Geacht GMFW-lid,

Op dinsdag 27 november aanstaande geeft Hendrik Blauwendraet, OiO in geschiedenis van wiskunde aan de VU, een voordracht in het kader van het AiO-colloquium te Nijmegen. Aangezien zijn voordracht voor een breder publiek interessant is, gaat hieronder een samenvatting. De voordracht vindt plaats in het gebouw van de B-faculteiten van de KUN, in zaal AS003a. Aanvang 11:00 uur. Om 10:45 is er koffie in de zaal. U bent van harte welkom.

Met vriendelijke groeten,

Gerard Alberts.WORSTELING NAAR WAARHEID
Wiskunde aan de Vrije Universiteit
temidden van Christelijke Wetenschap


Abstract
In 1880 richtte Abraham Kuyper de Vrije Universiteit op. Hij wilde hiermee reageren op het toenemend ongeloof aan de Nederlandse universiteiten, vooral wat de theologie aanging. Het was de bedoeling dat aan de gereformeerde VU een ander soort, namelijk Christelijke wetenschap zou worden bedreven. Dat bleek niet eenvoudig voor de drie faculteiten (Theologie, Letteren, Rechten met in totaal vijf (!) hoogleraren) waar de VU mee begon. In 1930 moest, om de overheidserkenning niet te verliezen, een vierde faculteit worden opgericht.

Na veel vijven en zessen besloot men om die vierde faculteit de Wis- en Natuurkundige te laten zijn. De vraag dringt zich natuurlijk op of er nu ook christelijke wiskunde zou komen. Tijdens de voordracht wil ik laten zien of men aan de VU nu daadwerkelijk geloofde dat er christelijke wiskunde was, en of er andere manieren waren waarop het bijzondere karakter van de Vrije Universiteit doorwerkte in de praktijk van het wiskundig onderwijs en onderzoek in de eerste decennia van de Wis- en Natuurkundige Faculteit.