G.M.F.W. Mededelingen
1 mei 2000

Een papieren versie van deze brief werd op 1 mei 2000 aan ALLE leden verzonden. Bijlagen waren de gedrukte versie van de Nieuwsbrief nummer 8 en de notulen van de jaarvergadering, gehouden op 28 april 2000 te Maastricht.


Nijmegen, 1-5-2000Geacht GMFW-lid,

Hierbij hebben wij de eer u de notulen aan te bieden van de afgelopen jaarvergadering en met trots presenteren wij de reeds aangekondigde Nieuwsbrief, nummer 8.
De eerste foutjes zijn reeds ontdekt. Zo is het Internet-adres van onze pagina helaas verkeerd op de eerste pagina van de Nieuwsbrief terecht gekomen. De correcte URL luidt:
http://www-math.sci.kun.nl/math/werkgroepen/gmfw/mededelingen/nieuwsbrief.html
Verder is het e-mail-adres van Anne van Bemmelen op pagina 2 fout. Dit moet luiden: avanbemmelen@be-value.nl (met streepje). Alle andere fouten of wijzigingen gelieve door te geven aan de secretaris of via gmfw@sci.kun.nl. De elektronische versie van de Nieuwsbrief proberen we op deze manier zoveel mogelijk bij te houden.

Met vriendelijke groeten,

Gerard Alberts
Secretaris GMFW