G.M.F.W. Mededelingen
Brief aan de leden, 18 december 1997

Onderstaande standaardbrief, met ingelezen gegevens is aan alle leden verstuurd. De leden van wie een electronisch postadres bekend was, kregen een iets aangepaste versie middels dat medium toegezonden.

Nijmegen, 18-12-1997
Geachte ...

Het landelijk werkcontact Geschiedenis en Maatschappelijke Functie van de Wiskunde heeft de onderstaande gegevens over u geregistreerd. U wordt verzocht ze na te zien op eventuele fouten en onvolkomenheden en die middels bijgevoegde portvrije envelop aan ons terug te melden. Wat het toevoegen of verwijderen van gegevens in onze ledenlijst voor gevolgen heeft kunt u lezen in bijgesloten folder. We verzoeken u nadrukkelijk te reageren: van leden die niet vóór 1 mei 1998 reageren veronderstellen we dat zij niet langer geïnteresseerd zijn in onze activiteiten.
Bijgevoegd treft u naast genoemde folder een registratieformulier en een retour-envelop. Wij wachten uw reactie via de retourenvelop of via een electronisch bericht op gmfw@sci.kun.nl met belangstelling af. Het bestuur wenst u in elk geval prettige feestdagen toe.


Met vriendelijke groet,

Gerard Alberts

Secretaris GMFW.Namens deze:

D.J. Beckers


Naam:
Thuisadres:

tel.:

Instituutsadres:

tel.:
fax.:

electronisch postadres:
internet-pagina:
Postadres is instituutsadres / privé-adres / electronisch postadres
Lid wil WEL / NIET op de internetversie van de ledenlijst.