G.M.F.W. Mededelingen
Symposium "Drie Verhalen uit de Geschiedenis van de Techniek"

Dit bericht werd op 28 augustus 2002 verzonden aan alle leden van wie op dat moment een electronisch postadres bekend was.


L.S.,

Op vrijdag 20 september organiseert het Landelijk Werkcontact voor de Geschiedenis en de Maatschappelijke Functie van de Wiskunde in samenwerking met de Faculteit der Exacte Wetenschappen van de Vrije Universiteit in Amsterdam een symposium, getiteld

"Drie Verhalen uit de Geschiedenis van de Techniek"

Plaats:
W&N-gebouw op de VU-campus.
De Boelelaan 1081
Amsterdam
zaal Q1.05

Het symposium wordt voorgezeten door Gerard Alberts (Centrum voor Wiskunde en Informatica & Katholieke Universiteit Nijmegen)

Programma:
14.45-15.15 Teun Koetsier (Vrije Universiteit)
Archimedes en de schroef
15.15-16.00 Klaus Mauersberger (Universiteit Dresden)
Mathematik und Maschinenbau vor der Industriellen Revolution
16.00-16.15 Pauze
16.15-17.00 Hendrik Blauwendraat (Vrije Universiteit)
Stoommachines en wiskunde: een voorbeeld uit het werk van Ludwig Burmester

Het symposium is gewijd aan aspecten van de relatie tussen wiskunde en werktuigbouwkunde. Het wordt geopend met een speculatief verhaal over de uitvinding van de schroef en de schroefpomp. Teun Koetsier zal betogen dat de uitvinding van de schroef zeer wel samen zou kunnen hangen met het werk van Archimedes aan de kwadratuur van de cirkel.

Klaus Mauersberger zal als historicus van de werktuigbouwkunde ingaan op de relatie van wiskunde en werktuigbouwkunde in de periode beginnend met de Renaissance en eindigend met de industriele revolutie. De voordracht is in het Duits.

Hendrik Blauwendraat illustreert 19e eeuwse ontwikkelingen aan de hand van een in 1842 door de locomotiefbouwer Stephenson ontwikkeld mechanisme waarmee een locomotief in zijn achteruit kon worden gezet. Deze praktische uitvinding trok de aandacht van wiskundigen. Een van hen, Ludwig Burmester maakte dankbaar gebruik van wiskundige inzichten om het mechanisme te bestuderen. In de voordracht wordt zijn behandeling van het mechanisme in de historische context en de spanning tussen theorie en praktijk geplaatst.

Inlichtingen:
Hendrik Blauwendraat E-mail: hblauwe@cs.vu.nl
Teun Koetsier E-mail: teun@cs.vu.nl