G.M.F.W. Mededelingen

Programma HKRWO Symposium


30 mei 1998.Het vierde symposium van de Historische Kring Reken- en Wiskunde Onderwijs (HKRWO) heeft als onderwerp:

LEREN DOOR DOEN
Historische reflecties op het activiteitsprincipe in het reken- en wiskundeonderwijs

30 mei 1998, Hogeschool Domstad te Utrecht, 10:15 - 16:00 uur.

De volgende programma-onderdelen zullen aan bod komen.Tekenen en construeren, leren door doen dat blijft
De metamorfose van 75 jaar meetkundige activiteiten in de hoogste (16-18 jaar) klassen van de Vrije School.
Annemiek Zwart, Hogeschool Helicon, Zeist

De menschen worden Meetkunstenaars geboren
De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen en de wiskundedidactiek in de eerste helft van de negentiende eeuw.
Danny Beckers, Katholieke Universiteit, Nijmegen

Friedrich Fröbel, uitvinder van het speel-leermateriaal
Ed de Moor, Freudenthal Instituut, Utrecht

Concepten van zelfwerkzaamheid vanuit de pedagogische Reformbeweging
Prof. dr. Britta Rang, Goethe Universiteit, Frankfurt

Posterpresentatie
Iedere deelnemer kan een poster over een historisch-didactisch onderwerp presenteren.Deelname door overmaking van f 35,- op giro 4657326 t.n.v. HKRWO te Amsterdam (koffie, thee en lunch inbegrepen).

Het symposium wordt mede mogelijk gemaakt door subsidies van het Landelijk Werkcontact voor de Geschiedenis en Maatschappelijke Functie van de Wiskunde (GMFW), de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW), de Nederlandse Vereniging van het Reken- en Wiskunde Onderwijs (NVORWO) en ondersteuning vanuit het Freudenthal instituut.

inlichtingen bij E. de Moor (020-6121382)