G.M.F.W. Mededelingen

Programma van het Symposium


De Biografie


als genre in de wetenschapsgeschiedenis

27 en 28 november 1998.


De biografie is al zo oud als de wetenschapsgeschiedenis zelf. Van oudsher werd de ontwikkeling in de wetenschap opgehangen aan enkele grote onbaatzuchtige genieën, die gezamelijk verantwoordelijk werden gehouden voor de verbetering van het lot der mensheid: dankzij hen was er vooruitgang. Deze benadering --die van de biografische hoogtepunten-geschiedenis-- heeft de nodige kritiek te verduren gehad. Men is gaan inzien dat het genie geen geïsoleerde figuur was, die los stond van zijn tijd. Geleidelijk kwam meer aandacht voor het collectief waarvan de grote geest deel uitmaakte, en waar hij niet zonder kon. Zo was hij lid van een wetenschappelijke gemeenschap, een politieke gemeenschap en een kerkgemeenschap; elk van die groepen stempelde het denken en handelen van de wetenschapper --en daarmee zijn werk.
De biografie heeft een metamorfose doorgemaakt, zowel in de algemene geschiedwetenschap als in de belletrie. De traditionele benadering (``leven en werken'') werd verrijkt met tal van nieuwe perspectieven en methodieken. Dit congres wil de gevolgen van de vernieuwing van de biografie voor de wetenschapsgeschiedenis onderzoeken. Specialisten uit het hele land zullen hun licht laten schijnen op een bepaald facet van de biografie, waarna zijn of haar bijdrage grondig wordt besproken door een daartoe uitgenodigde referent. Naar verwachting zal het congres duidelijk maken hoezeer wetenschap en samenleving met elkaar zijn versmolten, en hoezeer het menselijk lot --of we dat nu willen of niet-- door wetenschap en techniek wordt bepaald. Het merendeel der bijdragen zal verschijnen in Gewina.

Vrijdag 27 november 1998
10.00 uur Ontvangst met koffie
10.30 uur Opening door congresvoorzitter John North.
10.35 - 11.00 Catrien Santing
``Biografie en wetenschapsgeschiedenis. De interactie tussen het geleerde leven en de geschreven tekst''
11.00 - 12.00 Theo Verbeek
De levens van Descartes.
Referent: Han van Ruler
12.00 - 13.30 Lunch
13.30 - 14.30 Kees Andriesse
Een biografie gaat over een leven --enkele opmerkingen bij mijn biografie van Christiaan Huygens.
Referent: Fokko Jan Dijksterhuis
14.30 - 15.30 Frank Huisman
Microstoria: een onmogelijk mogelijkheid? Over de betekenis van het leven van Johannes Groenevelt.
Referent: Bunna Ebels
15.30 - 16.00 Theepauze.
16.00 - 1700 David Lee
Revelation and deception in the autobiographies of Oskar Pfister (1873-1956), Swiss protestant pastor and pioneer psychoanalyst.
Referent: Jaap Bos.
17.00 - 18.00 Poster-presentaties van biografisch onderzoek.


Zaterdag 28 november 1998
10.00 - 11.00 Mineke Bosch
Geleerdengenialogie, gender en social studies of science.
Referent: Ida Stamhuis
11.00 - 12.00 Ivo Blanken
``Möglichst Ökonomisch, ohne jeden Unsinn'', Philips en de Wetenschap.
Referent: Wim Wennekes
12.00 - 12.15 Pauze
12.15 - 12.45 Bert Theunissen
Samenvatting en Balans




Het congres vindt plaats in de Senaatskamer van het Academiegebouw van de RU Groningen, Broerstraat 5 te Groningen. Voorstellen voor de posterpresentatie worden tot 28 oktober 1998 ingewacht bij het congressecretariaat.

Nadere informatie is te verkrijgen bij het Congressecretariaat:
Franck Smit
Universiteitsmuseum
Zwanestraat 33
9712 CK Groningen
Tel. 050-3635563
E-mail: f.r.h.smit@ub.rug.nl