G.M.F.W. Mededelingen

Programma HKRWO Symposium


29 mei 1999.Het vijfde symposium van de Historische Kring Reken- en Wiskunde Onderwijs (HKRWO) heeft als onderwerp:

RAADSELS EN PUZZELS
Historische constanten in het reken- en wiskundeonderwijs

29 mei 1999, Hogeschool Domstad te Utrecht, 10:15 - 16:00 uur.

De volgende programma-onderdelen zullen aan bod komen.Questiën uut genouchten
Vraagstukken ter lering en vermaak uit de vijftiende en zestiende eeuw.
Marjolein Kool, Hogeschool Domstad, Utrecht

Elfduizend-elfhonderd-en-elf
Recreatieve wiskunde in het onderwijs rond 1800.
Danny Beckers, Katholieke Universiteit Nijmegen

Eeuwen van doorvertelwiskunde, mooie lesuren
Jan van Maanen, Rijksuniversiteit Groningen

Medieval and Renaissance Recreations in Mathematics
Prof. dr. David Singmaster, Soutbank University, London

Posterpresentatie
Iedere deelnemer kan een poster over een historisch-didactisch onderwerp presenteren.

Expositie van de Nederlandse Kubus Club
(gevraagd)Deelname door overmaking van f 35,- op giro 4657326 t.n.v. HKRWO te Amsterdam (koffie, thee en lunch inbegrepen).

Het symposium wordt mede mogelijk gemaakt door subsidies van het Landelijk Werkcontact voor de Geschiedenis en Maatschappelijke Functie van de Wiskunde (GMFW), de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW), de Nederlandse Vereniging van het Reken- en Wiskunde Onderwijs (NVORWO) en ondersteuning vanuit het Freudenthal instituut.

inlichtingen bij E. de Moor (020-6121382)