Verslag Jaarvergadering GMFW


Jaarvergadering, donderdag 3 april 1997.


Verslag
De jaarvergadering van het werkcontact vindt plaats op donderdag 3 april 1997, tijdens het 33e (!) Nederlands Mathematisch Congres te Wageningen. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het landelijk werkcontact, T. Koetsier. Verhinderd wegens ziekte is J.A. van Maanen, de scheidend secretaris. Het verslag van de jaarvergadering 1995 wordt goedgekeurd.
Penningmeester, G. Alberts, geeft een overzicht van de activiteiten (en financiën) van het werkcontact in de afgelopen jaren. Het blijkt dat de aanvragen voor kleine subsidies (de bedragen varieerden van fl.750,- tot fl. 5000,-) uit het fonds van SWON (Stichting Wiskundig Onderzoek Nederland) bijna alle werden gehonoreerd:

1995: bijdrage Bernoulli-congres; Colloquium History of Computing

1996: Workshop "Propaedeutic Mathematics"; Symposium "Jan de Witt" (gerealiseerd in 1997, op dit congres); bijdrage symposium HKRWO (Historische Kring Reken- en Wiskunde-onderwijs).

1997: bijdrage symposium HKRWO; conferentie "Mechanical Engineering"; workshop History of Computation; Colloquium History of Computing.

J.A. van Maanen treedt af als lid van de coördinatiecommissie. H.J. Smid (TU Delft) wordt bij acclamatie benoemd tot nieuw lid van deze commissie.
In het komend studiejaar zal gewerkt worden aan een nieuwe editie van de Nieuwsbrief.