Derdejaars Colloquium

Derdejaars Colloquium

Het derdejaars colloquium is een nieuwe activiteit in het studiejaar 2001-2002, voor derdejaarsstudenten. In groepjes bereiden studenten een voordracht voor over een onderwerp dat zij gedurende een semester onder leiding van een docent bestuderen. Zie hier de beschrijving in de studiegids. HIeronder de informatie voor het groepje dat ik begeleid. en dat bestaat uit Karin en Dieuwertje.

Aanvang: september 2001, eerste semester
Bijeenkomsten:
Plaats: N2050
Dag en Tijd: woensdag, 13:45 - 15:30


Het Wisselgeld probleem (van Frobenius)

Het probleem laat zich als volgt formuleren: gegeven n positieve gehele getallen A_1, ..., A_n met ggd(A_1, ..., A_n)=1, vind het grootste gehele getal N = g(A_1, ..., A_n) waarvoor *geen* niet-negatieve gehele getallen x_1, ..., x_n bestaan zodat N = x_1*A_1+...+x_n*A_n. (Het grootste `bedrag' dat niet te maken is met de `munten' A_1 ... A_n). Het geval n=2 is lang geleden opgelost, en n=3 recenter. Voor n groter is kennelijk weinig bekend -- ook bovengrenzen op g worden gezocht.


Er komt ook een pagina met het verslag van Dieuwertje en Karin.


[home] [back]

Last update: 20 november 2001