Computer Algebra, najaar 2001

Computer Algebra, najaar 2001


Hoofdstuk 1: Hensel lift

De aantekeningen van het eerste deel van het eerste hoofdstuk (tot aan Newton iteratie) staan hier, in postscript, en in pdf, met nog wat tex- en typefouten.

En hier staan twee bladzijdenover Newton iteratie. (Let vooral niet op de nummering.)

Hier staat ook de eerste set opgaven, in postscript en in pdf.

Let op: in deze versie is de eerste typefout in de opgaven al verbeterd: in opgave 6 moet in de exponent het verschil en niet de som van de graden staan!

De eerste vier opgaven zijn bedoeld voor het reguliere vak Computer Algebra, de opgaven 5,6,7 zijn aanvulling voor Computer Algebra II. Opgave 5 wordt overigens pas uitgewerkt zodar de aantekeningen van het tweede deel van Hoofdstuk 1 beschikbaar zijn.


Hoofdstuk 2: LLL

Vier van de vijf (of zes) opgaven uit de tweede set staan in deze postscriptfile.

Gebruik voor het maken de theorie uit deze werkversie van de aantekeningen bij het tweede hoofdstuk.

Het is voor sommige opgaven ook nuttig nog eens in het dictaat van Ringen Lichamen te neuzen (bijvoorbeeld Hoofdstuk 7); daarom staat daarvan hier ook een versie.


Hoofdstuk 3: Groebner basis algoritme

Hier staat een versie van het derde hoofdstuk over Groebner bases. En hier een wat verdere versie waarin vooral de bewijzen nog ontbreken.

De opgavenzijn ook nog maar voorlopig.


Hoofdstuk 4: Elliptische Krommen

Hiervan is alleen een eerste versie van de (complete) lijst met opgaven hier te vinden.


college en computer instruktie:
Dag TijdPlaats
dinsdag 10:30 - 12:30A2043
donderdag 15:30 - 17:30A2043? en soms TK 10?

[home] [back]

Last update: 14 november 2001