Lineaire Algebra 1

Lineaire Algebra 1


Zie ook de beschrijving van het vak in de studiegids (wiskunde).

Aanvang: najaar 2001, eerste kwartaal
College:
Plaats: CZ N4
Dag en Tijd: woensdag, 8:45 - 10:30
Tutoruren:
Plaats: CK N7 en CK N8
Dag en Tijd: woensdag, 10:45 - 12:30
Werkcollege:
Plaats: CK N7 en CK N8
Dag en Tijd: vrijdag, 10:30 - 12:30


Eerste collegeweek

Eerste college: woensdag 5 september

Behandeld: eerste 3 paragrafen van Hoofdstuk 1, aantekeningen zijn hier te vinden.
(De notatie op de eerste bladzij wordt in de loop van het kwartaal nader toegelicht, bij gebruik.
De tweede pagina is nagenoeg blanco, dus als je budget en bomen wilt sparen druk je die niet af.)

Op donderdag 6 september om 13:30 in CZ N5 alleen voor studenten Natuurwetenschappen alvast het tweede college.

Opgaven voor het eerste werkcollege van vrijdag 7 september zijn nu hier ook te vinden.


Tweede collegeweek

Tweede college: woensdag 12 september

Behandeld: paragrafen 4 en 5 van Hoofdstuk 2, aantekeningen zijn hier te vinden. Paragraaf 6 is alleen op het speciale college voor Natuurwetenschappen al aan de orde geweest; daar kom ik de volgende week nog op terug. Opgave staan hier.


Derde collegeweek

Derde college: woensdag 19 september. alleen voor studenten Natuurwetenschappen al op dinsdag 18 september in UL CZ I.

Behandeld: (delen van) Hoofdstuk 2, complexe getallen. Tekst is hier te vinden.

Opgaven voor het derde werkcollege van vrijdag 21 september komen hier te staan.


Vierde collegeweek

Vierde college: woensdag 26 september.

Behandeld: vragen over complexe getallen, Hoofdstuk 3, driedimensionale reele ruimte, en begin van inproduct. Tekst is hier te vinden.

Opgaven voor het vierde werkcollege van vrijdag 28 september komen hier te staan, en ook en pdf versie hier


Vijfde collegeweek

Vijfde college: woensdag 3 oktober.

Behandeld: Hoofdstuk 4, inproduct en uitproduct. De tekst is hier te vinden in postscript en pdf. De eerste anderhalve bladzij staat ook al bij de tekst van vorige week; op de eerste bladzij zijn wat typefouten gecorrigeerd en de tweede is aangevuld met meer stof.

Opgaven voor het vijfde werkcollege van vrijdag 5 oktober staan hier in in postscript en hier in pdf.


Zesde collegeweek

Zesde college: woensdag 10 oktober.

Behandeld: Hoofdstuk 5, matrices en determinanten. De tekst is hier te vinden in postscript en hier in pdf. Dit is een versie waarin op pag 11 een storende fout is verbeterd (het element op plaats 2,3 in de matrix in voorbeeld 5.5.3 heette A_13 in de vorige versie, ook in de determinant die er stond). Als je alleen de verbeterde pagina 11 wilt zien: die staat hier.

Opgaven voor het zesde werkcollege van vrijdag 12 oktober staan hier in in postscript en hier in pdf


Het hele dictaat voor het eerste kwartaal staat hier in postscript en hier in pdf


[home] [back]

Last update: 18 oktober 2001