Lineaire Algebra 2

Lineaire Algebra 2


Zie ook de beschrijving van het vak in de studiegids (wiskunde).

Aanvang: najaar 2001, tweede kwartaal
College:
Plaats: CZ N4
Dag en Tijd: woensdag, 8:45 - 10:30
Tutoruren:
Plaats: CK N7 en CK N8
Dag en Tijd: woensdag, 10:45 - 12:30
Werkcollege:
Plaats: CK N7 en CK N8
Dag en Tijd: vrijdag, 10:30 - 12:30
Plaats: CK N6 ?
Dag en Tijd: woensdag, 15:30 - 17:30 (uitsluitend voor ANW)


Eerste collegeweek (tweede kwartaal)

Eerste college: woensdag 7 november

Behandeld: eerste 3 bladzijden van Hoofdstuk 6, aantekeningen zijn hier (in postscript) of hier (in pdf) te vinden. (De derde bladzijde breekt midden in de zin af.)

Op vrijdag 9 november wordt op het werkcollege de eerste set opgaven uitgedeeld. Die opgaven staan ook hier (in postscript) en hier (in pdf). Op het eerste werkcollege zal ook iets over het tentamen Lineaire Algebra 1 gezegd worden; de uitslag hangt op de prikborden (bij wiskunde).


Tweede collegeweek (tweede kwartaal)

Tweede college: woensdag 14 november

Behandeld: bladzijden 4 tot en met 8 van Hoofdstuk 6; de aantekeningen zijn hier (in postscript) of hier (in pdf) te vinden. De opgaven voor de tweede week staan hier (in postscript) en hier (in pdf).


Derde collegeweek (tweede kwartaal)

Derde college: woensdag 21 november

Behandeld: bladzijden 9 en 10 van Hoofdstuk 6; de aantekeningen zijn hier (in postscript) of hier (in pdf) te vinden. Voor de volgende keer en voor onderstaande opdrachten de aantekeningen doorlezen tot en met pagina 11. De opgaven voor de derde week staan hier (in postscript) en hier (in pdf).


Vierde collegeweek (tweede kwartaal)

Vierde college: woensdag 28 november

Behandeld: pagina 11 tot en met 14; voor het diktaat zie de vorige keer en de pagina's 14 en 15 die hier (in ps) en hier (in pdf).

De opgaven staan hier (in postscript) en hier (in pdf).


Vijfde collegeweek (tweede kwartaal)

Vijfde college: woensdag 5 december

Behandeld: pagina 15 tot en met 18; voor het diktaat zie de vorige keer en de pagina's 16 tot en met 18 die hier (in ps) en hier (in pdf).

De opgaven staan hier (in postscript) en hier (in pdf).


Zesde collegeweek (tweede kwartaal)

Zesde college: woensdag 12 december

Behandeld: pagina 19 tot en met 30 (maar niet in groot detail, dat komt voor een deel de volgende keer). Dictaat staat hier (in ps) en hier (in pdf).

De opgaven staan hier (in postscript) en hier (in pdf).


Zevende collegeweek (tweede kwartaal)

Zevende college: woensdag 19 december

Behandeld: nog wat onderwerpen uit Hoofdstuk 8 (pagina 19 tot 30) en toepassingen in Hoofdstuk 9 (pagina 31 tot en met 35). Dictaat staat hier (in ps) en hier (in pdf).

De opgaven staan hier (in postscript) en hier (in pdf).


[home] [back]

Last update: 8 november 2001