Discrete Wiskunde en Programmeren, najaar 2004

Discrete Wiskunde en Programmeren, najaar 2004


Dit is een verplicht vak in het tweede jaar van de wiskundeopleiding; zie ook de beschrijving van het vak in de studiegids wiskunde.

Voor kwartaal 5 ziet het rooster er zo uit:


Aanvang: donderdag 9 september 2004
College:
Plaats: A2041
Dag en Tijd: donderdag, 8:45 - 10:30


Eerste college: donderdag 9 september

Behandeld: Hoofdstuk 1 uit het boek (in vogelvlucht)

Het eerste huiswerk (inleveren uiterlijk 17 september) bestaat uit het lezen van Hoofdstuk 1 van het boek (van Johnsonbaugh) en het maken van de volgende opgaven (let op: dit zijn opgaven uit de lijst van Exercises na elke sectie van het boek, niet van de `Section Review Exercises' die daaraan vooraf gaan).

De nummers verwijzen nu naar de nieuwe, zesde `internationale' editie, tussen haakjes de oude (vijfde) editie.


Tweede college: donderdag 16 september

Behandeld: Delen van Hoofdstukken 2,3,5 (Hoofdstuk 2 uit het oude boek) in vogelvlucht

De tweede collectie huiswerkopgaven moet uiterlijk 24 september ingeleverd worden en bestaat uit de volgende opgaven (tussen haakjes nummering in oude editie):


Derde college: donderdag 23 september.

Eerste Magma sessie

De eerste aanzet voor een Nederlandse inleiding in het gebruik van Magma staat hier (en in Postscript hier). Let wel op dat er af en toe nuttige informatie wordt toegevoegd ...

Huiswerk: de eerste Inleiding file doorwerken.


Vierde college: donderdag 30 september.

Behandeld: Hoofdstuk 4 (Hoofdstuk 3 uit oude editie) van het boek

Geen verdere huiswerkopgaven


Vijfde college: donderdag 7 oktober

Tweede Magma sessie (Daan)

Aan de orde komen vooral `controle structuren'. Zie hiervoor de tweede versie van de Nederlandse Magma inleiding, die hier staat (en in Postscript hier) en vooral het document van Daan, waarvan de opgaven moeten worden gemaakt en ingeleverd.


Zesde college: donderdag 14 oktober

Derde Magma sessie (Daan)

an de orde komen vooral `functies' (en procedures); zie de Inleiding file en vooral het tweede document van Daan, waarvan de opgaven moeten worden gemaakt en ingeleverd.


Zevende college: donderdag 21 oktober

Behandeld: Hoofdstuk 6 (was Hoofdstuk 4)

Huiswerkopgaven, uit dit hoofdstuk (tussen haakjes oude nummering):


Achtste college donderdag 4 november, en

negende college donderdag 11 november

Behandeld: Hoofdstuk 7 (was 5)

Huiswerk opgaven:


Vierde Magma sessie (Daan): donderdag 18 november:

Implementeeropdrachten:

 • Implementeer de 3 sorteeralgoritmen (voor rijtjes gehele getallen) uit sectie (7.3), namelijk selection -, merge - en insertion sort.
 • Schrijf een functie die op input een positief geheel getal N en een positief geheel getal B een rij van N willekeurige natuurlijke getallen tot B genereert en aantoont dat je 3 sorteeralgoritmen hetzelfde antwoord opleveren met deze rij als input
 • Pas elk van de 3 functies zo aan dat ook de complexiteit wordt bijgehouden, dat wil zeggen, voor elke input rij wordt ook het aantal vergelijkingen opgehoest benodigd door de sorteeralgoritmen.
 • Vergelijk de performance van de algoritmen op het sorteren van een rij van 10000 natuurlijke getallen onder de 25000.

  Tiende college: donderdag 25 november

  Behandeld: Hoofdstuk 8 (was 6), paragraaf 1, 2, 3

  Huiswerkopgaven, uit dit hoofdstuk (tussen haakjes oude nummering):


  college: donderdag 2 december AFGELAST


  Elfde college: donderdag 9 december

  Behandeld: Hoofdstuk 8 (was 6), paragraaf 3, 4, 5

  Verdere opgaven uit dit hoofdstuk:


  Vijfde Magma sessie: donderdag 16 december, en

  Zesde Magma sessie: donderdag 23 december

  De opdrachten voor 16 december en 23 december zijn als volgt:


  [home] [back]
  Last update: 16 december 2004