Numerieke Wiskunde

Numerieke Wiskunde, najaar 2004


Dit is een verplicht vak in het derde jaar van de wiskundeopleiding; zie ook de beschrijving van het vak in de studiegids wiskunde. Het wordt eenmalig door mij verzorgd, in het tweede kwartaal van het collegejaar 2004/5.

Het rooster er zo uit:


Aanvang: maandag 15 november 2004
College:
Plaats: A2043
Dag en Tijd: maandag, 8:45 - 10:30
Werkcollege:
Plaats: CK N6 (of TK 10)
Dag en Tijd: donderdag, 8:45 - 10:30


Tekst: Burden and Faires, Numerical Analysis

Opgaven bij Hoofdstuk 1 uit het boek

Opgaven bij Hoofdstuk 2:

Opgaven bij Hoofdstuk 6:

Opgaven bij Hoofdstuk 7:

Opgaven bij Hoofdstuk 8:

Opgaven bij Hoofdstuk 3:


Opgaven bij Hoofdstuk 4 en 5:


Hier is de functie fl van Tim voor chopping arithmetic in MatLab: % fl is een functie met 1 argument

%

% function y = fl(x)

%

% rond een getal zodanig af dat het

% geschreven wordt in NDIGITS cijfers

%

% NDIGITS moet 'global' gedefinieerd zijn

% en dient een positief geheel getal te zijn

function y = fl(x) % function aanroep

global NDIGITS % aanroepen globaal gedefinieerde variabelen

signx = sign(x); % x positief maken

x = abs(x); % en het teken onthouden

exponent = NDIGITS - floor(log10(x)) - 1; % 'floor' rond naar

bene den af op gehelen

% 'log10' geeft de logaritme met grondtal 10

y = round(x*10^exponent) / 10^exponent; % 'round' rond af op gehelen

y = signx*y; % corrigeren voor het teken


[home] [back]
Last update: 7 december 2004