Discrete Wiskunde en Programmeren, najaar 2003

Discrete Wiskunde en Programmeren, voorjaar 2004


Dit is een nieuw, verplicht, vak in het tweede jaar van de wiskundeopleiding. zie ook de beschrijving van het vak in de studiegids wiskunde.

Voor de kwartalen 7 en 8 (het vierde semester) volgt het rooster later.[home] [back]
Last update: 23 september 2003