Lineaire Algebra 3

Lineaire Algebra 3


Zie ook de beschrijving van het vak in de studiegids (wiskunde).

Aanvang: voorjaar 2004, derde kwartaal
College:
Plaats: CZ N4
Dag en Tijd: dinsdag, 8:45 - 10:30
Werkcollege:
Plaats: ?
Dag en Tijd: woensdag, 10:45 - 12:30


Hier staan de opgavenverzamelingen in .pdf format: opgaven 8, opgaven 7, opgaven 6, opgaven 5, opgaven 4, opgaven 3, opgaven 2, opgaven 1.

Ook het dictaat in dat format.


Op verzoek, hier een voorbeeldtentamen, de herkansing uit 2000. (In de laatste opgave wordt iets over directe sommen gevraagd dat deze keer niet helemaal behandeld is.)


Tenslotte, voor de laatste week de opgaven en uitwerkingen


De opgaven voor week 7 met uitwerkingen en ook nog voor week 6 met uitwerkingen

De opgaven voor week 5 en ook nog voor week 4

Het dictaat is inmiddels verkrijgbaar. Hier zijn de opgaven voor de derde week. Zoals beloofd ook het uitgewerkte voorbeeld bij pagina 14 van het dictaat waaraan op het college begonnen werd. Inmiddels zijn er uitwerkingen van week 5 en week 4 en week 3 en week 2 en week 1 beschikbaar gesteld door de werkcollege assistenten!


Hier de uitwerkingen in .pdf: week 9 en week 8 en week 7 en week 6 week 5 en week 4 en week 3 en week 2 en week 1


Hier staan de volgende aantekeningen (tweede en derde college) en de tweede collectie opgaven


Hier staan de aantekeningen van het eerste college en de eerste opgaven


[home] [back]

Last update: 3 februari 2004