Lineaire Algebra 3

Lineaire Algebra 3


Zie ook de beschrijving van het vak in de studiegids (wiskunde).

Aanvang: 15 februari 2005, derde kwartaal
College:
Plaats: CZ N7
Dag en Tijd: dinsdag, 8:45 - 10:30
Werkcollege:
Plaats: A2043/?
Dag en Tijd: woensdag, 8:45 - 10:30


Hier zullen na elk college de nieuwe aantekeningen van de behandelde stof en de nieuwe opgaven voor het werkcollege komen te staan. Het oude dictaat in postscript en in in pdf zijn beschikbaar; het nieuwe dictaat bevat wat kleine aanvullingen en verbeteringen en een gewijzigde volgorde.


Op het eerste college (15 februari) werden de eerste 3 pagina's, nu beschikbaar in postscript en in pdf, behandeld.

Daarbij horen de eerste opgaven; hier in pdf.


Op het tweede college (22 februari) werden de volgende 4 pagina's behandeld: in postscript of in pdf.

Daarbij de opgaven; hier in pdf beschikbaar.


Tijdens het derde college (1 maart) werd een staartje uit de tekst van vorige keer (over ringhomomorfismen) behandeld, en 4 pagina's over Vectorruimten, ook in pdf. In het oude dictaat was de volgorde van onderwerpen een beetje anders!

Daarbij hoort deze bladzijde met opgaven; hier in pdf.


Tijdens het vierde college: een nieuwe toepassing. Tekst hier in postscript, ook in pdf.

Ook nieuwe opgaven; hier in pdf.


In het vijfde college werden lineaire afbeeldingen behandeld volgens tekst in postscript, of tekst in pdf.

Hier zijn de bijbehorende opgaven; hier in pdf.


In het zesde college werd eerst uitgebreid een voorbeeld van basisverandering behandeld (dat nog niet in het dictaat staat; de tekst staat hier ook in pdf) en daarna werden kort determinanten en de regel van Cramer gedaan. De meeste tekst staat al in het diktaat van vorige keer, maar hier is nog een staartje in postscript, of pdf.

Hier zijn de bijbehorende opgaven; hier in pdf.


In het zevende college werd aan de hand van deze tekst in postscript of in pdf gesproken over Hom, de duale, en quotientruimten, waarbij Stellingen 1.5.6 en 1.5.8 voor het moment werden overgeslagen. Voor de opgaven, in ps en in pdf is wel de abstracte definitie van getransponeerde nodig (al werd daar niet lang bij stilgestaan op college).


In het achste en laatste college kwam een stel constructies van vectorruimten aan bod; het relevante stuk dictaat staat deels in het stuk van vorige week, en de rest is hier in in postscript en in pdf. Er komen geen nieuwe opgaven, om het mogelijk te maken op het werkcollege het tentamen van vorig jaar te bespreken; het staat hier alvast in ps en in pdf.

En hier staan wat inderhaast gemaakte aantekeningen bij de tentamenopgaven, in in ps en in pdf.


De tentamenuitslagen zijn bekend: zie de prikborden (in de oudbouw).

Vergeet niet dat het materiaal voor het nieuwe semester op de pagina voor Lineaire Algebra 4 staat!


Last update: 26 april 2005

[home] [back]