Lineaire Algebra 4

Lineaire Algebra 4


Zie ook de beschrijving van het vak in de studiegids (wiskunde).

Aanvang: voorjaar 2005, vierde kwartaal
College:
Plaats: CZ N7
Dag en Tijd: dinsdag, 8:45 - 10:30
Werkcollege:
Plaats: HG00.150/?
Dag en Tijd: woensdag, 8:45 - 10:30


De geanonimiseerde tentamenresultaten (ook in pdf) van het tentamen op 4 juli zijn nu beschikbaar!


Tijdens het eerste college werd stof over polynomen behandeld, die hier in postscript en in pdf staat. De bijbehorende opgaven staan hier ook in postscript en in pdf.
Tijdens het college van 10 mei werden de belangrijkste punten uit het eerste deel van het dictaat behandeld, hier in postscript en in pdf te vinden.

Hier zijn de bijbehorende opgaven (dezelfde als het eerste stel beneden maar met de goede datum) voor het werkcollege van 11 mei in postscript en in pdf.


Op het het college van 17 mei worden de belangrijkste punten uit het tweede deel van het dictaat behandeld, hier met een paar verbeterde typefouten ten opzichte van de versie beneden: in postscript en in pdf

De bijbehorende opgaven (een combinatie van het tweede en derde stel opgaven beneden) voor het werkcollege van 18 mei in postscript en in pdf staan hier.


Tijdens het college van 24 mei werd de rest van het tweede deel van het dictaat (Cayley-Hamilton en Jordan normaalvorm) behandeld.

Hier zijn opgaven voor het werkcollege van 25 mei in postscript en in pdf.

Huiswerk voor het college van 31 mei: lees het derde deel van het dictaat alvast door, op het college worden vragen beantwoord!

Derde deel in postscript en in pdf.


Tijdens het college op 31 mei werd paragraaf 4.1 behandeld. Hier zijn de opgaven voor 1 juni daarbij: in postscript en in pdf.

Huiswerk voor het college van 7 juni: lees de rest van Hoofdstuk 4 door, op het college worden vragen beantwoord!

De tekst staat hier in postscript en in pdf.


Tijdens het college op 7 juni werd de rest van Hoofdstuk 4 gedaan. Hier zijn de opgaven voor 8 juni daarbij: in postscript en in pdf.


Op het college van 14 juni werd de Hoofdstuk 5 in vogelvlucht behandeld. Hier zijn de opgaven voor 15 juni, de laatste van het jaar: in postscript en in pdf.


Tijdens het laatste college, op 21 juni, zullen enkele details van Hoofdstuk 5 besproken worden, en zal de tentamenstof doorgesproken worden.
Dictaat Lineaire Algebra 4:

Eerste deel in postscript en in pdf.

Tweede deel in postscript en in pdf.

Derde deel in postscript en in pdf.

Vierde deel in postscript en in pdf.

Vijfde deel in postscript en in pdf.

Zesde deel in postscript en in pdf.


Oude opgaven:

Eerste stel in postscript en in pdf.

Tweede stel in postscript en in pdf.

Derde stel in postscript en in pdf.

Vierde stel in postscript en in pdf.

Vijfde stel in postscript en in pdf.

Zesde stel in postscript en in pdf.


[home] [back]

Last update: 10 mei 2005