Lineaire Algebra 3

Lineaire Algebra 3


Zie ook de beschrijving van het vak in de studiegids (wiskunde).

Aanvang: 7 februari 2006, derde kwartaal
College:
Plaats: CZ N4
Dag en Tijd: dinsdag, 8:45 - 10:30
Werkcollege:
Plaats: CK N5, CK N6, CZ N9
Dag en Tijd: woensdag, 10:45 - 12:30


Ik zal proberen hier na elk college te vermelden welke stof is behandeld, onder verwijzing naar het dictaat.


Tijdens het eerste college (op 7 februari) zijn de bladzijden 5,6,7, en 9 (eerste helft) behandeld. De opgaven voor het eerste werkcollege: Huiswerkopgaven I (achter in dictaat).


In het tweede college (14 februari) zijn bladzijden 8, 9, 10 en bladzijden 19, 20, 21 (eerste helft) aan de orde gekomen. Opgaven voor het werkcollege: Huiswerkopgaven II.


Op 21 februari is paragraaf 3 van Hoofdstuk 1 behandeld: codes. Huiswerkopgaven IV (maar IV-4 mag een week later ingeleverd). (Op 28 februari geen college en op 1 maart geen werkcollege in verband met voorjaarsvakantie.)


Op 7 maart is het begin van Hoofdstuk 3 behandeld (t/m p36). Huiswerkopgaven V.


Op 14 maart is de rest van Hoofdstuk 3 behandeld. Huiswerkopgaven VI-1,2,3.


In het zesde college op 21 maart is Hoofdstuk 4 grotendeels behandeld. Huiswerkopgaven VII en VI-4.


Tijdens het laatste college op 4 april zijn de paragrafen 2.3 en 2.4 behandeld (p. 22 t/m 29). Huiswerk is Huiswerkopgaven VIII.


Omdat er nog geen goede gelegenheid is geweest de huiswerkopgaven VIII te bespreken en het werk terug te geven (en eigenlijk ook niet voor VII) vind je hier een korte beschrijving van de antwoorden voor opgaven VIII en voor opgave VII-1


Hier is een oefententamen voor het tentamen van dinsdag 11 april.


Last update: 4 april 2006

[home] [back]