Lineaire Algebra 3

Lineaire Algebra 3


Zie ook de beschrijving van het vak in de studiegids (wiskunde).

Aanvang: 6 februari 2007, derde kwartaal
Collegevrij: 20 februari 2007
Laatste college: 3 april 2007
College:
Plaats: HG00.303
Dag en Tijd: dinsdag, 8:45 - 10:30
Werkcollege:
Plaats:
Dag en Tijd: woensdag, 10:45 - 12:30


TENTAMENUITSLAG


Voor het vervolg van het college, zie: Lineaire Algebra 4.


Ik zal proberen hier na elk college te vermelden welke stof is behandeld, onder verwijzing naar het volledige dictaat. De bijbehorende stukken zullen hieronder ook afzonderlijk verschijnen.


Het tentamen vindt plaats op dinsdag 10 april (om 2 uur in de Examenzaal). Om te oefenen staan hier de tentamens van 2006 en van 2005.


In het achtste college werd de duale verder behandeld (inclusief de getransponeerde, coordinaatvrij) en ook het quotient van een vectorruimte en een deelruimte. Er zijn geen nieuwe huiswerkopgaven.


Tijdens het zevende college (27 maart) wordt begonnen met Hoofdstuk 4: Hom, duale, quotient. De opgaven 3,4 uit VI over uitproduct en de twee opgaven VII worden het huiswerk.


Het zesde college (20 maart) werden determinanten behandeld (paragraaf 3.3 en 3.4) en Hoofdstuk 3 afgemaakt. De twee overgebleven opgaven van de vorige keer moeten worden gemaakt met opgaven 1 en 2 van Huiswerkopgaven VI.


Tijdens het vijfde college werd begonnen met Hoofdstuk 3: lineaire afbeeldingen en vooral basisverandering. De opgaven van Huiswerkopgaven V zijn aan bod (maar het is veel, en eerst hoeven alleen de eerste twee ingeleverd te worden).


Het vierde college werd nog een staartje over foutenverbeterende codes behandeld, en daarna het tweede deel van Hoofdstuk 2 (blzn 23 tot en met 29).


In het derde college (op 27 februari) werd paragraaf 1.3 (over codes) grotendeels behandeld; de bijbehorende opgaven staan in Huiswerkopgaven IV.


  • Tijdens het tweede college (op 13 februari) werden de blzn 9 tot en met 12 behandeld, en ook blzn 19 tot en met 22 (Hoofdstuk 2). De opgaven voor het tweede werkcollege: Huiswerkopgaven II (achter in dictaat).
  • Tijdens het eerste college (op 6 februari) werden de bladzijden 5,6,7, en 9 (eerste helft) behandeld. De opgaven voor het eerste werkcollege: Huiswerkopgaven I (achter in dictaat).


    [home] [back]