Onderwijs van de Algebra & Logica groep

Actueel onderwijs in het academisch jaar 2011/2012

De kleuren illustreren de type van een cursus: propedeuse, bachelor (jaar 2 en 3), master, service onderwijs.

Mai Gehrke

Joost Berson

Wieb Bosma

Dion Coumans

Arno van den Essen

Frans Keune

Ieke Moerdijk

Bernd Souvignier

Bas Terwijn

Wim Veldman

Verder onderwijs dat door de Algebra & Logica groep wordt verzorgd, maar dit jaar niet geroosterd is

Gehrke:

Bosma: Computer Algebra, Coding Theory

Essen: Polynonial Mappings

Keune: Getallentheorie, Algebraic K-Theory, Category theory

Souvignier: Groups and representations, Crystallographic groups

Terwijn:

Veldman: Axiomatic set theory, Theory of recursive functions, Berekenbare functies, Verzamelingenleer

Scripties

De docenten uit de Algebra & Logica groep begeleiden Bachelor- en Master-scripties met thema's uit een breed spectrum. Deze zijn typisch (maar niet noodzakelijk) gerelateerd aan de onderwerpen uit het aangeboden onderwijs.