REDEVOERING


UITGESPROKEN TER GELEGENHEID VAN DE


OPRIGTING


VAN HET


INDUSTRIE-KOLLEGIE


EN DE


INDUSTRIE-SCHOOL


BINNEN DE STAD LEYDEN;


DOOR


JACOB DE GELDER,


HOOGLEERAAR TE LEYDEN,

Op den 7 December 1826.IN 'S GRAVENHAGE EN TE AMSTERDAM,
BIJ DE GEBROEDERS VAN CLEEF.
1827.Aanvullende gegevens:
J. de Gelder, Redevoering, uitgesproken ter oprigting van het Industrie-kollegie en de Industrie-school binnen de stad Leyden, Den Haag en Amsterdam: Gebroeders Van Cleef (1827)
Oorspronkelijke tekst 96 pp. met voetnoten, waarvan de nummering behouden is.
Begin tekst voorberigt p. 5; eigenlijke redevoering p. 7.
Motto vooraan in de tekst:

Al, wat uwe hand vindt, om te doen,
doet dat met uwe magt.


SALOMO. Pred. IX. 10.