G.M.F.W.
pagina

[ U ziet nu de Nederlandse versie | Take a look at the english version ]GIETERMAKER

De frontispiece van Het Vergulde Licht der Zeevaart van Klaas Hendrik Gietermaker (1621-1677) uit de editie van 1697. Dit boek was sinds de verschijning in 1660 tot het eind van de achttiende eeuw het belangrijkste leerboek voor scheepslieden. In receptvorm werden enkele Euclidische stellingen behandeld die vervolgens in het praktijkgedeelte van het boek gebruikt werden.

Het G.M.F.W. is een landelijk werkcontact voor de Geschiedenis en Maatschappelijke Functie van de Wiskunde. Onderzoekers op het gebied van de geschiedenis of de maatschappelijke aspecten van wiskundig onderzoek, maar ook andere geïnteresseerden kunnen kosteloos lid worden van dit werkcontact. U ontvangt dan twee of drie keer per jaar een brief of electronisch bericht waarin u op de hoogte gehouden over alle door G.M.F.W. (mede) gefinancierde bezigheden. Een overzicht van G.M.F.W. activiteiten in het lopende jaar vindt u op de Agenda; ook de agenda's van voorgaande jaren (sinds oktober 1997) zijn raadpleegbaar via de verslagen.
Het G.M.F.W. werd opgericht op 26 mei 1981. Naast de regelmatige mededelingen verschijnt er met onregelmatige tussenpozen een Nieuwsbrief die alle onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van de leden op een rijtje zet, en een uitgebreide adreslijst bevat. Verder dient het G.M.F.W. het contact te bevorderen tussen de leden. Deze pagina is bedoeld als platform van informatie-uitwisseling en om de leden op de hoogte te houden van de activiteiten op de GMFW gebieden in Nederland. Daartoe bieden we de leden middels deze pagina de mogelijkheid om bronnen uit de Nederlandse geschiedenis van de wiskunde te raadplegen, interessante pagina's van instituten of samenwerkingsverbanden te bekijken die met de G.M.F.W. onderwerpen verband houden. Via de ledenlijst is het ook mogelijk om een verwijzing naar een eigen pagina op te nemen; tevens bestaat de mogelijkheid om de pagina van uw instituut aan deze pagina te verbinden.
Attendeer mogelijke nieuwe belangstellenden op het Landelijk Werkcontact. Dat kan via deze pagina, maar ook door exemplaren van de nieuwsbrief aan te vragen bij het bestuur. Voor meer informatie kunt u het reglement van het werkcontact raadplegen.
Eventuele wijzigingen in uw gegevens wordt u verzocht zo spoedig mogelijk door te geven aan het bestuur, indien gewenst via het op deze pagina aangebrachte wijzigingsformulier. Wanneer u daar behoefte toe gevoelt kunt u ook reageren middels het versturen van een electronisch bericht.

Met dank aan programmeerbedrijf Ant Arbor (Utrecht) voor het verzorgen van de illustraties op deze paginas.
Voor het laatst gewijzigd op 6-5-2003
gmfw@sci.kun.nl