G.M.F.W. Mededelingen
Einde jaars bericht, 16 december 1998

Dit bericht werd verzonden aan alle leden van wie een electronisch postadres bekend was.


Geacht GMFW-lid,


De coördinatiecommissie van het landelijk werkcontact wenst u een voorspoedig 1999. Het wordt opnieuw een jaar vol GMFW-acitiviteiten.
Op de bijgevoegde agenda ziet u naast onze deelname aan het Nederlands Mathematisch Congres en het HKRWO-symposium enkele werkbezoeken van buitenlandse collega's vermeld. De actuele online versie vindt u op
http://www-math.sci.kun.nl/math/werkgroepen/gmfw/agenda.html
Als extra dienstverlening willen we graag op de agenda ook activiteiten vermelden op ons gebied die niet door het werkcontact georganiseerd of via het GMFW gefinancierd worden. U ziet dat een eerste aanzet daartoe is gemaakt. Wij houden ons aanbevolen voor uw berichten.
Ook leek het ons aardig om promoties in de GMFW-vakken via de agenda aan te kondigen. Een aantal mensen is daarvoor reeds benaderd. Naast de aankondiging wordt de ``abstract'' van hun proefschrift opgenomen. In de loop van 1999 zullen de eerste promoties langs deze weg worden aangekondigd.

Bij beide nieuwe plannen kunnen we uw hulp goed gebruiken. Wanneer u interessante activiteiten organiseert of kent, of promoveert, laat dat dan weten aan de beheerder van de Internet-pagina.

Met vriendelijke groeten,

Namens de secretaris van het GMFW,

Danny Beckers8-9 april: Sylvester-symposium (binnen het Mathematisch congres)
19-23 april: Bezoek T.H. Kjeldsen (Roskilde, Denemarken)
29 mei: HKRWO-symsposium
september: Bezoek Katja Peters (Siegen, Duitsland)
oktober: Workshop ``Mathematical Cultures''