G.M.F.W. Mededelingen
Uitnodiging jaarvergadering, 29 maart 1999

Deze uitnodiging werd aan alle leden verzonden op de wijze zoals zij hadden aangegeven hun post te willen ontvangen.


Nijmegen, 29-3-1999Geachte .....,

De jaarvergadering van het GMFW vindt zoals gebruikelijk plaats tijdens het Nederlands Mathematisch Congres, en wel op 9 april 1999 om 13:45 uur in De Pelikaan (links voorin). Dit is dezelfde zaal waar aansluitend (14:00 uur) het Sylvester symposium wordt gehouden. U bent van harte welkom. Hieronder treft u de agenda.

 1. opening
 2. notulen vorige vergadering
 3. verslag secretaris
 4. verslag penningmeester
 5. benoeming coördinatie-commissie en colloquium-commissie. Voorgesteld wordt beide commissies ongewijzigd te herbenoemen:
  coördinatie-commissie: Koetsier (vz), Alberts (secr), Smid (penn).
  colloquium-commissie: Alberts, Hogendijk, Van Maanen.
  Aarzel niet andere kandidaten bij de secretaris bekend te maken.
 6. voornemens 1999/2000
  • De coördinatie-commissie neemt de aansporing van Prof.dr. N.G. de Bruijn ter harte om rond 23 september 2000 een symposium te beleggen naar aanleiding van de 100-ste geboortedag van D. van Dantzig.
  • Kleine subisidies voor buitenlandse sprekers (NWO-Gebiedsbestuur exacte wetenschappen): als er goede plannen zijn zal de coördinatie-commissie voor 2000 opnieuw een aanvraag indienen. Suggesties hiervoor uiterlijk 27 september 1999 bij de secretaris.

Vriendelijke groeten en tot volgende week vrijdag,

Gerard Alberts
Secretaris GMFW.