G.M.F.W. Mededelingen
Brief van de secretaris

Deze brief werd, al dan niet electronisch, aan alle leden verzonden op 3 mei 1999. De bijbehorende stukken (de notulen van de jaarvergadering en het programma van het HKRWO-symposium) waren in het electronisch bericht vervangen door een verwijzing naar de bijbehorende Internet pagina. Het verslagje van het Sylvester-symposium werd niet verzonden.


Geachte GMFW-leden,

GMFW kan terugzien op een succesvolle bijdrage aan het Nederlands Mathematisch Congres in Utrecht: het Sylvestersymposium.
De notulen van de voorafgaande jaarvergadering treft u hierbij aan. Volgend jaar treffen we elkaar weer in Maastricht. De coördinatie commissie stelt zich voor om daar tijdens het Nederlands Mathematisch Congres 2000 een symposium over de maatschappelijke functie van de wiskunde te organiseren ---in het byzonder over het onderwijs daarin. U wordt hierover nog opnieuw benaderd.

Met vriendelijke groeten,

Gerard Alberts