Verslag Coördinatie Commissie

Aanvullende rapportage op het jaarverslag 1997, d.d. 10 december 1997. Deze mededeling zal terugkomen in het jaarverslag over 1998 en op de jaarlijkse ledenvergadering worden ingebracht.


Verslag Coördinatie Commissie, 10 december 1997
De commissie buigt zich over ideeën voor het volgend jaar. Inmiddels is bij SWON geld aangevraagd en toegekend ten bate van de volgende drie activiteiten die op de agenda van 1998 zullen worden geplaatst:

De positie van de intellectuele biografie in de wetenschapsgeschiedenis.
Congres 27 en 28 november 1998, RUG
Organisatie: Mulerius (de groep van Groningse wetenschapshistorici)
Acht wetenschapshistorici bespreken aan de hand van een concrete biografie een facet van de vraagstelling. Voor de wiskunde zullen de biografieën van Boëthius (wat te doen als je bijna geen gegevens hebt over de gebiografeerde), Christiaan Huygens (feit en fictie in "Titan kan niet slapen" van Andriesse) en Paul Ehrenfest (Martin Klein over de moeilijkheid voor de biograaf om een onmogelijk leven te beschrijven) aan de orde komen.

HKRWO-Symposium
De Historische Kring Reken- en Wiskunde-Onderwijs (HKRWO) organiseert op 30 mei 1998 zijn jaarlijkse symposium. Het thema is dit jaar "denken en doen in het wiskundeonderwijs".

Novembertagung zur Geschichte der Mathematik
Workshop 29 oktober - 1 november 1998, Nijmegen
Een netwerk in de aankomende generatie van historici van de wiskunde in Duitsland, Nederland en Oostenrijk organiseert sinds negen jaar een workshop in november, waar resultaten van recent of nog lopend onderzoek worden gepresenteerd.