G.M.F.W. Mededelingen
Informatiefolder, 18 december 1997

De GMFW Internet pagina

Het is tijd voor een nieuwe uitgave van de Nieuwsbrief. Daarop vooruitlopend heeft het landelijk werkcontact Geschiedenis en Maatschappelijke Functie van de Wiskunde een eigen Internet-pagina in gebruik genomen. Het GMFW is te vinden op het volgende adres:

http://www-math.sci.kun.nl/math/werkgroepen/gmfw/

Op deze pagina treft u informatie aan over het GMFW. Tevens kunt u langs deze weg op de hoogte blijven van de GMFW activiteiten. Het secretariaat en het ledenbestand zijn gedeeltelijk geautomatiseerd, zodat we ons minder hoeven te bekommeren om administratieve rompslomp. Aan de Internet pagina is bijvoorbeeld een aanmeldingsformulier gekoppeld. Bovendien bestaat voortaan de mogelijkheid om GMFW berichten via de electronische post te ontvangen.
Het geautomatiseerde ledenbestand biedt een aantal nieuwe mogelijkheden. Het is tevens een goede gelegenheid om de oude ledenlijst op te schonen. Tot het opschonen van de ledenlijst dient begeleidend schrijven. In deze folder kunt u lezen wat het GMFW met de geregistreerde gegevens van plan is. Op basis van die informatie kunt u vervolgens beslissen wat u wel of niet in ons bestand wilt hebben opgenomen.


Ledenlijsten

Uit de ledenlijst worden drie lijsten afgeleid. De ledenlijst als zodanig is niet publiek toegankelijk: die is alleen voor de Coördinatie Commissie van het GMFW raadpleegbaar. De Commissie maakt daaruit:

a) een verzendlijst
b) een ledenlijst voor in de Nieuwsbrief.
c) een ledenlijst voor op de Internet pagina.

De verzendlijst bevat adresgegevens van de leden, die nodig zijn om hen informatie toe te kunnen zenden. Het enige dat daartoe uit de ledenlijst wordt gehaald zijn een naam en (een) adres. Deze lijst is ook alleen ter beschikking van de Coördinatie Commissie. Over de mogelijkheden betreffende uw postadres volgt meer in de volgende paragraaf.
Ten behoeve van de leden wordt bovendien een ledenlijst gegenereerd die in de Nieuwsbrief wordt afgedrukt. Daarin worden in principe alle gegevens opgenomen die wij van u hebben, uitgezonderd een eventueel adres van een Internetpagina. Wanneer u bijvoorbeeld uw privé-adres of uw telefoonnummer liever niet opgenomen hebt, kunt u daarvoor zorgen door ze eenvoudigweg niet aan ons door te geven -of aan ons door te geven dat u ze geschrapt wenst te hebben, mocht deze informatie wel bij ons bekend zijn. Overigens zal deze ledenlijst niet in de versie van de nieuwsbrief worden opgenomen die via Internet raadpleegbaar is.
Op de ledenlijst voor op de Internetpagina komt u alleen terecht wanneer u daartoe expliciet opdracht geeft. Op deze lijst komen uw naam, adres (eventueel werkadres), electronisch postadres en adres van uw Internetpagina voor zover van toepassing. Op deze lijst komen géén telefoonnummers. We gaan er in principe vanuit dat leden hun adresgegevens niet via het Internet verspreid willen zien. Wanneer u dat wilt, kunt u dat aangeven op het ingesloten antwoordvel en komt uw naam ook in deze lijst terecht. Genoemde adresgegevens zijn dan in principe voor iedereen met een Internet-aansluiting raadpleegbaar.


Postadres

Voor het ontvangen van uw post zijn er drie mogelijkheden. Op dit moment is alles zo ingevoerd dat u uw post krijgt op het adres waar u het tot op heden ontving. Wanneer u niet wenst dat er iets verandert, blijft alles bij het oude. De mogelijkheid bestaat nu echter om twee adressen in onze ledenlijst op te laten nemen: een privé-adres en een werkadres. U kunt uw post op één van beide adressen ontvangen.
Aangezien de mededelingen van het GMFW ook op de Internet-pagina worden geplaatst, bestaat nu de mogelijkheid om via de electronische post op de hoogte te worden gehouden. U ontvangt dan geen papieren versie van onze mededelingen, maar wordt middels een electronisch bericht op de hoogte gehouden of naar de Internet-pagina verwezen voor details.
Aan het lidmaatschap wordt ook een extra restrictie gesteld: leden die buiten Nederland en België wonen worden in principe alleen nog maar via de electronische post op de hoogte gehouden van de GMFW activiteiten. Dit om te voorkomen dat de secretariaatskosten een onevenredig grote druk gaan leggen op het budget van het GMFW. Verzoeken van leden uit het buitenland om toezending van de Nieuwsbrief worden in principe wel gehonoreerd.


Structuur Gegevensbestand

Voor elk lid hebben we de volgende gegevensvelden gereserveerd:Wat te doen?

Bijgevoegd treft u een standaardbrief met de door ons van u geregistreerde gegevens, en een lijstje met daarop de hierboven genoemde velden. Wij verzoeken u uw gegevens te verifiëren. Met name moet u zich realiseren dat de gegevens die wij van u hebben in een van de publieke lijsten verschijnt. Wanneer u dat niet wilt, kunt u ons daarover berichten door op het formulier bij die gegevens nadrukkelijk het woord ``schrappen'' te vermelden. Verder kunt u uiteraard gegevens toevoegen of wijzigen. Dat kan ook via het wijzigingsformulier dat u op de GMFW Internetpagina aantreft. Als u gebruik maakt van de Internetpagina, let u dan wel op: gebruik niet het aanmeldingsformulier: het feit dat u deze brief ontvangt betekent dat u reeds als lid geregistreerd staat.
In elk geval verzoeken wij u middels de ingesloten portvrije envelop of middels een electronisch bericht -via de GMFW Internetpagina of op gmfw@sci.kun.nl- even te reageren zodat wij weten dat u uw lidmaatschap nog steeds op prijs stelt en uw gegevens door ons juist zijn geregistreerd.