G.M.F.W. Mededelingen
Symposium Wiskunde op het VWO

Dit bericht werd op 4 maart 2003 verzonden aan alle leden van wie op dat moment een electronisch postadres bekend was.


Symposium


Wiskunde op het VWO, waarom doen we daar eigenlijk aan?
Vrijdag 28 maart 2003
Vrije Universiteit
Afdeling Wiskunde


Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

Gaarne aanmelden per e-mail bij Mevr. Maryke Titawano maryke@few.vu.nl

Naar aanleiding van de jongste plannen met betrekking tot het onderwijs in de wiskunde op het vwo en mede ter gelegenheid van het afscheid van vakdidacticus wiskunde, Wim Groen, organiseert de afdeling Wiskunde van de Vrije Universiteit op vrijdag 28 maart 2003 een symposium waarin bovenstaande vraag door vier specialisten op geheel verschillende wijze zal worden beantwoord.

Plaats: Zaal S1.11, Gebouw voor Wiskunde en Natuurwetenschappen, Vrije Universiteit, De Boelelaan 1081, Amsterdam


Programma

14.00 Ontvangst

14.15 Wim Groen (ud didactiek VU): Wie rekent nog zelf? Over de invloed van rekenmachine en computer op de schoolwiskunde.

14.45 Maarten van Steen (hgl informatica VU): De betekenis van de vwo wiskunde vanuit de informatica gezien.
(http://www.cs.vu.nl/~steen/)

15.15 Pauze

15.30 Anne van Streun (hgl didactiek RUG): Wiskunde moet omdat ze het denken bevordert.
(http://www.fwn.rug.nl/betaplus/staf/vanStreun/)

16.00 Frans Keune (hgl wiskunde KUN): Normen en waarden, de gewenste kwaliteit van het wiskundeonderwijs en het handhaven ervan.
(http://www-math.sci.kun.nl/medewerkers/keune/)

16.30 Afscheid van Wim Groen. Borrel in de Tuinzaal

Voorzitter: Teun Koetsier (VU)