G.M.F.W. Mededelingen
Uitnodiging Jaarvergadering

Dit bericht werd op 24 april 2003 verzonden aan alle leden van wie op dat moment een electronisch postadres bekend was.


Geacht GMFW-lid,

Donderdag 1 mei aanstaande zal het GMFW de jaarvergadering houden. De vergadering zal plaats vinden binnen het Nederlands Mathematisch Congres aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, van 13:15 tot 13:30 in zaal CC02. Aansluitend is in die zaal het GMFW mini-symposium binnen het NMC. De agenda gaat hieronder. Stukken zijn ter vergadering beschikbaar.

U bent hierbij van harte uitgenodigd,

Gerard AlbertsAgenda

  1. mededelingen
  2. verslagen (van penningmeester, secretaris en over vorige vergadering)
  3. coördinatiecommissie:
    aftredend Harm Jan Smid
    voorstel te benoemen als penningmeester: Danny Beckers
  4. voornemens 2003/2004
  5. rondvraag