G.M.F.W. Mededelingen
CHOC

Dit bericht werd op 11 augustus 2003 verzonden aan alle leden van wie op dat moment een electronisch postadres bekend was.


Geacht GMFW-lid,

Graag maken we u attent op de Korteweg -- De Vries middag die op 12 september aanstaande zal plaatsvinden aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens die middag zullen er twee lezingen over Korteweg en De Vries worden gehouden.
Tijd: 15:00 tot 16:30 uur
Plaats: zaal P.227, Plantage Muidergracht 24
Meer informatie treft u op: http://www.science.uva.nl/research/math/News/kdvdag.html