G.M.F.W. Mededelingen
Aankondiging Galilei-symposium

Deze mededeling werd aan alle leden verzonden van wie op 1 mei 2000 een elektronisch postadres bekend was.


L. S.,

De Afdeling Algemene Vorming van de Faculteit der Exacte Wetenschappen van de Vrije Universiteit organiseert in samenwerking met het Landelijk Werkcontact voor de Geschiedenis en de Maatschappelijke Functie van de Wiskunde het

SYMPOSIUM GALILEI 2000.

Er wordt ingegaan op recent onderzoek. Verschillende aspecten van het werk van Galilei komen aan de orde. Het symposium wordt georganiseerd naar aanleiding van het feit dat Albert van Helden, Galilei-specialist, tot augustus van dit jaar gasthoogleraar is aan de VU.

Datum: Vrijdag 26 mei
Tijd: 14.00 - 17.00 uur
Plaats: Vrije Universiteit Amsterdam, Gebouw Wiskunde en Natuurwetenschappen, Zaal M143
Toegang: Gratis

Programma:
14.00 - 14.10 Opening door de middagvoorzitter Ida Stamhuis (VU)
14.10 - 14.50 Teun Koetsier (VU): ``De theorie van de elementaire machines bij Guido Ubaldo del Monte en Galileo Galilei''
14.50 - 14.55 Korte Discussie
14.55 - 15.35 Albert van Helden (Rice University, Houston, USA): ``Galileo, the artists, and telescopic astronomy''
15.35 - 15.40 Korte Discussie
15.40 - 15.55 Pauze. Koffie en thee bij de zaal
15.55 - 16.35 Kees de Pater (VU en UU): ``Galileo in conflict met de kerk''
16.35 - 16.40 Korte Discussie
16.40 - 17.00 Algemene Discussie

Samenvattingen van de lezingen zullen over enkele dagen op de website (zie onder) beschikbaar zijn.

Inlichtingen
Website: http://www.cs.vu.nl/~aav/onderzoek/symposium%20galileo.htm
Ida Stamhuis, e-mail: stamhuis@nat.vu.nl -- tel. 020-4447983
Teun Koetsier, e-mail: teun@cs.vu.nl -- tel. 020-4447684