G.M.F.W. Mededelingen

Programma HKRWO Symposium


27 mei 2000.Het zesde symposium van de Historische Kring Reken- en Wiskunde Onderwijs (HKRWO) heeft als onderwerp:

100 JAAR WISKUNDEONDERWIJS
Een terugblik op de veranderingen van inhoud en didactiek van het wiskundeonderwijs van de twintigste eeuw

27 mei 2000, Hogeschool Domstad te Utrecht, 10:15 - 16:00 uur.

Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het vakblad Euclides van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren veschijnt in het najaar van 2000 het boek 100 JAAR WISKUNDEONDERWIJS. Het HKRWO-symposium staat in het teken van dit boek.Van Versluys tot Van Streun
Een overzicht van het boek: 100 jaar wiskundeonderwijs.
Martinus van Hoorn.

Algebra-onderwijs van de twintigste eeuw
Martin Kindt

Wiskundeonderwijs op de oude Mulo
Harm Jan Smid

Van toelatingsexamens tot Cito-toets
Adri Treffers

Van CMLW tot IOWO (de jaren '50 - '80)
Fred van der Blij

Historische ontwikkelingen in Vlaanderen
René Laumen
Deelname door overmaking van f 35,- op giro 4657326 t.n.v. HKRWO te Amsterdam (koffie, thee en lunch inbegrepen).

Het symposium wordt mede mogelijk gemaakt door subsidies van het Landelijk Werkcontact voor de Geschiedenis en Maatschappelijke Functie van de Wiskunde (GMFW), de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW), de Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken- en Wiskunde Onderwijs (NVORWO) en ondersteuning vanuit het Freudenthal instituut.

inlichtingen bij E. de Moor (020-6121382 of 030-2611611)