G.M.F.W. Mededelingen

Colloquiumvoordracht Robin Wilson

Vrijdag 3 Maart 2000


Dit bericht werd op 17 februari aan alle leden wier electronisch postadres op dat moment bekend was verzonden.


Spreker: Dr. Robin Wilson (Open University, UK)
Titel: The Mathematics of Lewis Carroll
Tijd: Vrijdag 3 maart om 16.00 uur
Zaal: M 1.43 in het betagebouw van de Vrije Universiteit

Samenvatting

An introduction to the life and works of Charles Dodgson (Lewis Carroll), who wrote Alice's Adventures in Wonderland. Dodgson was a mathematics tutor in Oxford, and contributed to geometry, algebra and logic, as well as being a brilliant inventor of mathematical puzzles.

De voordracht is bedoeld voor een breed academisch publiek (ook studenten). Inlichtingen bij Dr. ir. T. Koetsier (tel: 020-4447684, e-mail: teun@cs.vu.nl)