ABSTRACTS SAMENVATTINGEN
HKRWO

Symposium 2001

Symposium VII van de Historische Kring Reken- en Wiskunde Onderwijs

Akten en Bevoegdheden Het ontstaan van het beroep reken- en wiskundeleraar in Nederland (1800-2000)


26 mei 2001 Hogeschool Domstad te Utrecht 10.15 - 16.00 uur
(Koningsbergerstraat 9)Het vak rekenen in de opleiding aan de kweekscholen, normaalscholen en PA's (1800-2000)
Fred Goffree

De opleiding tot wiskundeleraar in het Voortgezet Onderwijs (1863-1958)
Klaske Blom

De opleiding tot wiskundeleraar in het Voortgezet Onderwijs (1958-heden)
Sieb Kemme

Die Entstehung des Mathematiklehrerberufs in Westeuropa in vergleichender Perspektive
Gert Schubring (Universität Bielefeld)


Verder posterpresentaties en tentoonstelling van oude boeken en dergelijke.Deelname door overmaking van f35,- op giro 4657326 tnv HKRWO te Amsterdam
(koffie, thee en lunch inbegrepen).

Inlichtingen bij E. de Moor (020-6121382 of 030-2611611)