ABSTRACTS SAMENVATTINGEN
HKRWO

Symposium 2002

Symposium VIII van de Historische Kring Reken- en Wiskunde Onderwijs

De roerige jaren zestig Van moderne wiskunde naar realistisch wiskunde-onderwijs


25 mei 2002 Hogeschool Domstad te Utrecht 10.15 - 16.00 uur
(Koningsbergerstraat 9)Dr. Jan van Maanen interviewt prof.dr. Adri Treffers
Het didactisch gedachtegoed van Hans Freudenthal

Drs. Edu Wijdeveld, oud-directeur van het IOWO
Ontstaan, werkwijze en effecten van de Commissie Modernisering Leerplan Wiskunde en het Instituut Ontwikkeling WiskundeOnderwijs (de jaren 60-70)

Henk Schuring, oud-medewerker CITO
Reflectie op 25 jaar vernieuwingen in het Voortgezet Onderwijs

Prof.dr. Lieven Verschaffel, Katholieke Universiteit Leuven (België)
Reflectie op 25 jaar vernieuwingen in het Basis Onderwijs


Algemene discussie
nav de stellingen van de sprekers, die tevens het forum vormen.


Verder posterpresentaties en tentoonstelling van oude boeken en dergelijke.Deelname door overmaking van 20 euro op giro 4657326 tnv HKRWO te Amsterdam
(koffie, thee en lunch inbegrepen).

Inlichtingen bij E. de Moor (020-6121382 of 030-2611611)