SAMENVATTING
De receptie van Brouwers Intuïtionisme in de Jaren Twintig

Korteweg-de Vries Instituut voor Wiskunde,
Plantage Muidergracht 24
1018 TV Amsterdam

Datum: vrijdag 12 juni 1998.
Tijd: 13.15 - 15.00 uur

Organisatie: Landelijk Werkcontact voor de Geschiedenis en de Maatschappelijke Functie van de Wiskunde in samenwerking met het Logica Colloquium van de Faculteit Wiskunde, Informatica, Natuurkunde en Sterrenkunde van de Universiteit van Amsterdam.drs. Dennis E. Hesseling (Universiteit Utrecht)
De Receptie van Brouwers Intuïtionisme in de Jaren Twintig


Samenvatting

In de jaren twintig van deze eeuw ontspon zich een diskussie over de grondslagen van de wiskunde die bekend staat als de grondslagenstrijd. Deze strijd speelde zich af tussen twee stromingen, het intuïtionisme van Brouwer en het formalisme van Hilbert. In deze voordracht zal ik allereerst ingaan op enkele algemene eigenschappen van de grondslagenstrijd, zoals het verloop ervan, de thema's die een rol speelden, en de vraag waarom de strijd eigenlijk losbarstte. Vervolgens zal ik meer specifiek ingaan op de reakties op Brouwers intuïtionisme. Hiervoor is eerst een uiteenzetting van de basisideeën van het intuïtionisme nodig. De reakties blijken zich dan vooral op het `kritische' gedeelte van het intuïtionisme toe te spitsen. Ik zal een thema van de diskussie, de vraag naar wiskundige existentie, eruit lichten, en mede aan de hand van enkele citaten laten zien hoe de diskussie daarover verliep. Tenslotte zal ik iets zeggen over het einde van de grondslagenstrijd en over de invloed van Brouwers intuïtionisme buiten Nederland.