Dirk Jan Struik

geboren te Rotterdam, 30 september 1894
overleden te Belmont (Mass.), 21 oktober 2000

D.J. Struik

Op 27 oktober jongstleden werd Dirk Struik herdacht in een bijeenkomst van het GMFW. In 2001 zal het Nieuw Archief voor Wiskunde meer aandacht aan hem wijden (in het laatste nummer van dit jaargang staat op pp. 354-355 een in memoriam van de hand van Gerard Alberts). In 1974 verscheen het boek For Dirk Struik met een bibliografie en een levensschets, in augustus 1994 een special van Historia Mathematica. Hieronder een aantal websites met in memoriams.