HKRWO-Symposium 2001


Akten en Bevoegdheden. Het ontstaan van het beroep van reken- en wiskundeleraar in Nederland (1800-2000)Op 26 mei 2001 vond het zevende symposium van de HKRWO plaats. Zoals elk jaar in de Hogeschool Domstad te Utrecht. Akten en Bevoegdheden. Het ontstaan van het beroep van reken- en wiskundeleraar in Nederland (1800-2000), zo luidde het thema ditmaal. Fred Goffree gaf ons onder de titel ``Stof, stoffig, stoffelijk'' enig inzicht in de historie van het vak rekenen in de opleiding aan de kweekscholen en normaalscholen tot ongeveer 1950. De vele voorbeelden maakten duidelijk dat het vroeger vooral om de inhoud van het vak ging. Hopelijk zal Goffree het vele materiaal dat hij liet zien (en dat hij niet kon laten zien vanwege de tijd) nog eens uitwerken tot een brochure. Klaske Blom besprak enkele aspecten van haar doctoraalscriptie ``Van Akten en Bevoegdheden. De middelbare akten KI en KV nader bekeken''. Sieb Kemme sprak --vooral uit eigen ervaring-- over de jongste geschiedenis van de opleiding tot wiskundeleraar, zowel aan de zogenoemde NLO's als op de Universiteit. Ook hiervan hopen we dat de spreker nog eens iets op papier zal zetten. Onze buitenlandse gast was dit jaar Gert Schubring van de Universiteit van Bielefeld, Duitsland. Hij vergastte ons op een voordracht waarbij het ontstaan van het beroep van wiskundeleraar in verschillende West-Europese landen vergeleken werd. Interessant was het gegeven dat het tijdens de 19de eeuw in Duitsland nog een punt van discussie is geweest of wiskunde wel als een apart kernvak op het programma diende te staan. We wijzen in dit verband nog eens op Schubrings interessante boek: Die Entstehung des Mathematiklehrerberufs im 19. Jahrhundert (1983, 1991).
Er waren een kleine vijftig deelnemers. Aansluitend aan de ochtendsessie werd Ed de Moor door de voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Utrecht de koninklijke onderscheiding van Officier in de orde van de Oranje-Nassau opgespeld. Tijdens de pauze waren er zoals elk jaar weer een aantal interessante posters en presentaties van oude boeken te bezichtigen.