VERWIJZINGEN

Bronnen op het InternetOp de eerste plaats moeten we natuurlijk de bescheiden bronnenverzameling van het GMFW zelf noemen. Verder zijn de volgende bronnen of bronnencollecties mogelijk interessant.Alle Nederlandse en een aantal buitenlandse archiefdiensten die zich op Internet presenteren kunt u bereiken via de pagina van Archiefnet. Sommige archieven hebben een complete indexering op het net geplaatst, hetgeen via de lijst van archieven op deze pagina met een oogopslag valt te zien. In elk geval bieden de afzonderlijke pagina's informatie over de locatie, bereikbaarheid en openingstijden. LOGOLOGO Een complete becommentariëerde versie van De Elementen van Euclides, met alle bijbehorende platen (beweegbaar indien uw Internet programmatuur JAVA ondersteunt) en referenties naar gebruikte postulaten en stellingen is door David Joyce op Internet geplaatst.

Een aantal brieven en toespraken van Sir William Rowan Hamilton (1805-1865), George Berkely (1685-1753), George Boole (1815-1864), Georg Cantor (1845-1918) en Sir Isaac Newton (1642-1727) zijn op de pagina van David Wilkins raadpleegbaar. Daarnaast zijn hier ook complete artikelen van Riemann, Boole, Cantor en anderen in verschillende formaten te raadplegen.
Hilbert's toespraak, waarin hij de beroemd geworden 23 problemen presenteerde is integraal op Internet raadpleegbaar (eveneens dankzij David Joyce). LOGO

De universiteit van Michigan is bezig haar zeer uitgebreide bibliotheek van papyri in plaatjesvorm op het internet beschikbaar te stellen. Het project is in een ver gevorderd stadium. De bedoeling is dat ook privé collecties in het bestand gaan worden opgenomen.

LOGO Een complete bibliotheek van Middeleeuwse documenten staat onder de naam "Medieval Sourcebook" op Internet. De nadruk licht vooral op theologische en literaire tractaten, maar er zijn ook egodocumenten en verhandelingen over wetenschap voorradig.

De digitale bibliotheek van Cornell bevat onder andere ook een collectie van wiskundeboeken. De nadruk ligt op Amerikaanse (of in de V.S. gebruikte) boeken en tijdschriften tussen 1850 en 1900. LOGO

Een complete en bruikbare index van boeken en bronnen die op het Internet zijn gepubliceerd is te vinden op de "On line Books Page". Hier kunt u gratis op titel of auteur op eenvoudige wijze uitzoeken of een bepaald boek op Internet in te zien is. LOGO

LOGO De universiteit van Oxford biedt via haar computercentrum een textarchief aan op Internet. Deze service is niet altijd gratis: u betaalt verzend en administratie kosten. U krijgt daarmee wel een tekst in electronische vorm ter beschikking.

De universiteit van York houdt een pagina bij met bronnen op het gebied van geschiedenis van de statistiek met daarop onder andere teksten van Thomas Bayes, Laplace en Legendre. LOGO

Stacy Langton houdt een pagina bij met daarop een aantal engelse vertalingen van bronnen betreffende Euler.
LOGO Een versie van Euclides' Elementen waarin iedere stap met een kleurenplaatje is geïllustreerd, is raadpleegbaar via de pagina van de Visual Math Institute

Een keur aan bronteksten is elektronisch raadpleegbaar op de pagina van de Bibliothèque Nationale de France. LOGO

LOGO Een vrij uitgebreide en eenvoudig raadpleegbare database met daarin informatie over de intellectuele stamboom van wiskundigen is raadpleegbaar op de pagina van The Mathematics Genealogy Project