VERWIJZINGEN

Literatuuroverzichten


Jan Hogendijk heeft een internet-pagina waarop een bibliografie raadpleegbaar is van Nederlandstalige boeken en artikelen op het gebied van de geschiedenis van de wiskunde tot ca. 1900. Suggesties en aanvullingen op deze bibliografie zijn welkom.
Een fraai overzicht van via Internet beschikbare literatuur betreffende de geschiedenis van de wiskunde treft u op de zeer uitgebreide pagina van David E. Joyce. LOGO

Het Brits Genootschap voor de Geschiedenis van de Wiskunde (British Society for the History of Mathematics), heeft op de B.S.H.M. pagina een alfabetisch (op auteur) gerangschikte lijst met samenvattingen van artikelen op het gebied van de geschiedenis van de wiskunde -zeer de moeite waard.

LOGO Voor biografische informatie over belangrijke Europese wiskundigen is de pagina van de St. Andrews Universiteit byzonder geschikt. Onder de titel "MacTutor" is hier van een groot aantal wiskundigen afbeeldingen en informatie verzameld. Aandacht wordt besteed aan hun werk, en voor degenen die zich net op zo iemand willen inlezen zijn er ook literatuurverwijzingen. Ook is er een index op verschillende wiskundige onderwerpen.

Het zogenaamde Galileo project biedt informatie over Galileo en de wetenschapsbeoefening in zijn tijd. LOGO