VERWIJZINGEN

Onderwijs


Een fraai overzicht van via Internet beschikbare literatuur betreffende de geschiedenis van de wiskunde treft u op de zeer uitgebreide pagina van David E. Joyce. LOGO

LOGO Voor biografische informatie over belangrijke Europese wiskundigen is de pagina van de St. Andrews Universiteit byzonder geschikt. Onder de titel "MacTutor" is hier van een groot aantal wiskundigen afbeeldingen en informatie verzameld. Aandacht wordt besteed aan hun werk, en voor degenen die zich net op zo iemand willen inlezen zijn er ook literatuurverwijzingen. Ook is er een index op verschillende wiskundige onderwerpen.

Zeer interessant is de pagina van de Wiskunde archieven. Ten behoeve van het onderwijs op alle niveaus is hier materiaal uit de geschiedenis van de wiskunde en de recreatieve wiskunde bijeen gebracht. Ook met educatieve programmatuur en een handige indexering. LOGO

De internationale onderzoeksgroep HPM (History and Pedagogy of Mathematics) onderzoekt de relaties tussen geschiedenis en didaktiek van de wiskunde en zoekt met name naar manieren om geschiedenis van de wiskunde in het curriculum voor wiskunde te incorporeren. Deelname is gratis. De door het HPM uitgegeven nieuwsbrief is ook op hun pagina te vinden.
LOGO In het wiskundelokaal van de digitale school kunnen onderwijzers en leerlingen informatie vinden over de verschillende onderwerpen die in het middelbaar onderwijs aan bod komen. Er zijn stukjes leermateriaal op interactieve wijze verwerkt en een hoop interessante verwijzingen naar andere pagina's.


De inaugurale rede van Frans Keune die zoveel commotie heeft veroorzaakt in de kranten en bij het Freudenthal Instituut, is integraal raadpleegbaar via Internet.

LOGO Op de pagina van de Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren (NVvW) is veel informatie te vinden over de vereniging en haar activiteiten. Onder andere een inhoudsopgave van Euclides (sinds jaargang 74, 1998-99) en een zeer uitgebreide agenda met allerlei praktische wetenswaardigheden ---zeer interessant voor iedere wiskundeleraar.