VERWIJZINGEN

Tijdschriften t.b.v. onderwijs
LOGO Het wiskundetijdschrift voor jongeren Pythagoras heeft een eigen Internet-pagina, met daarop een deel van het tijdschrift, en tal van nuttige en aardige links voor potentiële auteurs en lezers.

LOGO Het tijdschrift voor wiskundeleraren van de NVvW, Euclides heeft een Internet-pagina, met daarop een deel van het tijdschrift, en de inhoudsopgave sinds jaargang 74 (1998-99).

LOGO Het tijdschrift voor wiskundeleraren van het Freudenthal Instituut, Nieuwe Wiskrant is eveneens via Internet raadpleegbaar. Sinds eind 1998 poogt het een aanvulling te geven op de gedrukte versie van het tijdschrift.