] >

[home]

Getallen

Frans Keune
augustus 2010

Dit is de webversie van het dictaat van de cursus Getallen. Deze wordt gegeven in het eerste semester van het eerste jaar van de opleiding Wiskunde van de Radboud Universiteit. Er zijn 18 hoofdstukken. Het dictaat is nu uitgegeven door Epsilon Uitgaven. De inhoud van de cursus komt overeen met de kern van het boek, zoals beschreven in de opzet van het boek. De webversie is niet het volledige boek: bewijzen van lemma’s, proposities en stellingen met een even nummer ontbreken hier. Ook bevat de webversie geen opgaven.

Er wordt gebruik gemaakt van de computertaal Python. Voornamelijk ter ondersteuning en illustratie van de behandelde wiskunde. De Python-paragrafen kunnen bij lezing worden overgeslagen. De Python-codes zijn ondergebracht in modules zodat ze voor gebruik in de interactieve modus van Python kunnen worden geïmporteerd. Hier wordt een Python-module, zeg foo.py, die gewoon een file met platte tekst is, als foo.txt geboden, zodat hij makkelijker in de browser te bekijken is.

De pagina’s zijn het best te bekijken met Firefox. Voor vragen, commentaar of suggesties: keune@math.ru.nl

Maak het browser-venster niet te breed: als deze paragraaf (met een 16-punts font) twee à drie regels beslaat, dan is de tekst het best te lezen. Het monosize font (zoals bij foo.py) wordt vaak in de tekst gebruikt. Het past daar het best in als het even groot is als het proportionele font.

Inhoud

1  De Toren van Hanoi
2  De natuurlijke getallen
3  Tellen
4  Iteratie
5  De gehele getallen
6  Talstelsels
7  De rationale getallen
8  De hoofdstelling van de rekenkunde
9  Combinaties
10  Permutaties
11  Modulorekenen
12  Kwadraatresten
13  Priemtesten en factorisatie
14  Limieten
15  De reële getallen
16  De p-adische getallen
17  De complexe getallen
18  Kwadratische getallen
Index