] > 15 De reele getallen [volgende][vorige][inhoud]                        (versie: 23 augustus 2011)

15  De reële getallen

 15.1  De constructie van
 15.2  De volledigheid van
 15.3  Veeltermvergelijkingen over
 15.4  Reële getallen en meetkunde
 15.5  De groep
 15.6  Oneindige kettingbreuken
 15.7  Diophantische benadering
 15.8  Overaftelbare verzamelingen

Een lichaam met een absolute waarde kan worden uitgebreid tot een lichaam waarin alle Cauchyrijen convergeren. Men spreekt van het completeren van een lichaam. In dit hoofdstuk voeren we dit uit voor het lichaam met de gewone absolute waarde op . Het lichaam dat zo ontstaat is het lichaam van de reële getallen. De p-adische absolute waarden leiden tot andere completeringen van , zie daarvoor het volgende hoofdstuk. Omdat in alle Cauchyrijen convergeren hebben we nu ook interessante voorbeelden van convergente rijen. We kijken speciaal naar de oneindige kettingbreuken. Die zijn uitzonderlijk geschikt voor het benaderen van reële getallen met rationale getallen. Een belangrijke eigenschap van is dat de vermenigvuldigingsgroep zoveel lijkt op de optellingsgroep van : we hebben een isomorfisme >0, waarbij het optellen van reële getallen correspondeert met het vermenigvuldigen van positieve reële getallen.

[volgende][vorige][inhoud