Slijpsteen voor de geest

Rede in verkorte vorm uitgesproken bij het aftreden als hoogleraar Algebra
aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
van de Radboud Universiteit Nijmegen op vrijdag 26 maart 2010
door Frans Keune

Hier ziet u een poster van de Radboud Universiteit uit 2004 met de aanmoediging wiskunde aan deze universiteit te komen studeren. Aspecten van wiskunde als denkkracht en creativiteit worden op deze poster uitgebeeld. De dame op de poster is een in 2003 aangekomen wiskundestudente die inmiddels is afgestudeerd en in het voortgezet onderwijs werkzaam is. Wiskundestudentes komen vaker in beeld. Tot voor kort bijvoorbeeld prijkten twee in 2002 aangekomen studentes op de homepage van de universiteit en ook nog op een spandoek boven de Heyendaalseweg. En in 2006 stond een in 2003 aangekomen studente op de poster voor de masteropleidingen van deze universiteit.

Je zou denken dat het de wiskundeopleiding voor de wind ging, maar het tegendeel was het geval. De wiskunde zat in Nederland in het verdomhoekje. De wiskundeopleidingen aan de Nederlandse universiteiten, en de Nijmeegse in het bijzonder, kampten met een neerwaartse spiraal:

  • minder uren wiskunde in het voortgezet onderwijs gepaard gaande met minder diepgang,
  • minder studenten wiskunde,
  • minder geld voor wiskundeopleidingen,
  • minder wiskundigen aan de universiteiten,
  • minder goedopgeleide wiskundeleraren.
Er zijn veel situaties denkbaar waarin de leuze `minder is meer' van toepassing is, maar zo'n situatie was dit niet. Gelukkig lijkt er een kentering plaats te vinden. Het is te hopen dat die doorzet.

Dit is een zogeheten afscheidscollege. Het dus de bedoeling dat u er iets van opsteekt. Laat een wiskundige iets uitleggen en de kans is groot dat hij niet van ophouden weet. Ik probeer mij in te houden. Het wordt een beetje geschiedenis, een beetje maatschappij en toch ook nog een beetje wiskunde.

volgende