Tentamen Stochastische Processen

Tentamen Stochastische Processen 2009:

Donderdag 2 juli, 9:00 - 12:00 uur in HG03.082.
Bij het tentamen mag geen boek gebruikt worden.

Tentamenstof:

J.R. Norris: Markov Chains:

Hoofdstukken 1, 2 en 3,

UITGEZONDERD:
Hoofdstuk 1, paragraaf 8: alles na het bewijs van convergentie naar evenwicht;
Hoofdstuk 1, paragraaf 10: alles na het bewijs van de ergodenstelling;
Hoofdstuk 2: paragraaf 9;

EN TOEGEVOEGD:
Hoofdstuk 5: paragraaf 1.Last modified: June 22, 2009.